Studijní program Chytré cestování ve 20. letech 21. století

Co posluchači získají

 • Uvědomění, inspiraci a vlastní uvědomění, které by jinak sbírali roky. 
 • Sadu nástrojů pro použití v profesním i osobním životě. 
 • Konkurenční výhodu na pracovním trhu. 
 • Úvahy k cestování a návody jak ušetřit spoustu peněz
 • Zkušenosti ze simulací podle kritických situací z reálného cestování.
 • Poznámky, ke kterým se budou dlouhodobě vracet a čerpat i v budoucnosti.

Charakter výuky

 • Interaktivní prezenční forma předávání zkušeností.
 • Inspirace diskuzí, workshopy a hraním situací. 
 • Cílem je zapojení všech účastníků tak, aby si odnesli praktické znalosti a návyky do svých budoucích cest. 
 • Předmět pokrývá všechny fáze – od snu přes realizaci až po zhodnocení a prezentaci. 
 • Studenti budou pracovat samostatně i v týmech, ve výuce i doma. 
 • Budou povzbuzování k tomu, aby používali svá chytrá zařízení (hlavy i elektroniku) a prezentační dovednosti. 
 • K úspěšnému absolvování je nutná proaktivita, kritické myšlení a týmová práce.

Osnova předmětu

Tato témata lze přednášet jako jednotlivé bloky výuky nebo jako jednotlivé lekce pro semestrální výuku.

 1. (Mylná) očekávání
 2. Jak být nejlepší průvodce ever
 3. Extrémní způsoby cestování
 4. Bezpečnost cestovatele dle doporučení FBI (včetně kyber-bezpečnosti a prevence odcizení identity)
 5. Mentální zpracování (cestovních) zážitků
 6. Plánování v minulém a tomto tisíciletí (včetně plánování pomocí AI)
 7. Kam s fotkami a videi
 8. Vybavení je král
 9. Tvrdá realita digitálního nomádství
 10. Cestování za peníze ostatních
 11. Každý výlet je Projekt
 12. Výlet jako zkouška

Vybrané problematiky

 • Cestování jako služební cesta a využití pro osobní zážitky a rozvoj
 • Přechod dlouhých tras: např. Pacific Crest Trail, Camino de Santiago
 • Kyberbezpečnost a ochrana osobnosti
 • Jak reagovat při přírodních katastrofách nebo nouzových situacích
 • Význam mindfulness při cestování a způsoby, jak si plně užívat každý okamžik
 • Zpracování a sdílení vzpomínek: fotografování, psaní deníku, vytváření videí
 • Kritické myšlení při konzumaci cestovatelského obsahu na sociálních sítích
 • Etika cestovatelského blogování a vytváření autentického obsahu
 • Využití technologických aplikací pro plánování a průvodcovství
 • Plánování formou hry: zábavné a netradiční přístupy k tvorbě itineráře
 • Možnosti sponzorování a hledání financování cestování 
 • Využití cestování jako inspirace pro podnikání a tvorbu vlastních příjmů
 • Efektivní komunikace a spolupráce ve skupině
 • Jak vybrat destinaci, která uspokojí potřeby a preference všech členů skupiny
 • Plánování výletů s ohledem na adrenalinové aktivity a neobvyklé zážitky

Příklady výstupů

 • Každá lekce má jinou podobu výstupu: video, esej, prezentaci, plakát
 • Prezentace o jeho specifikách a atraktivitě vybraného extrémního způsobu cestování (typ ppt nebo podobně)
 • Osobní bezpečnostní checklist pro cestování 
 • Návrh osobních etických pravidel pro mediální zpracování a sdílení cestovních zážitků
 • Esej na specifické téma digitálního nomádství 
 • Žádost o sponzoring pro vlastní cestování

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *